geturnet.com is for sale | HugeDomains
geturnet.com Buy now $2,695 ▸ Buy now or, finance for $2,695
12 payments of $224.58 Details
▸ Start payment plan

geturnet.com

Buy now for: $2,695

Questions? Talk to a domain expert: 1-303-893-0552

geturnet.com is for sale

Buy now: $2,695 ▸ Buy now
or
12 payments of $224.58 ▸ Start Payment Plan

Make 12 monthly payments of $224.58 | Pay 0% interest | Start using the domain today. See details.

30-day money
back guarantee

Quick delivery of
the domain

Safe and secure
shopping

Questions? We can help: 1‑303‑893‑0552

Call us to learn how we can help you get more value from your domain

Turbocharge your Web site. Watch our video to learn how.

Since 2005, we've helped thousands of people get the perfect domain nameE
A
D
T
M
See more testimonials

FAQs

Yes, you can transfer your domain to any registrar or hosting company once you have purchased it. Since domain transfers are a manual process, it can take up to 5 days to transfer the domain.

 

Domains purchased with payment plans are not eligible to transfer until all payments have been made. Please remember that our 30-day money back guarantee is void once a domain has been transferred.

 

For transfer instructions to GoDaddy, please click here.

Once you purchase the domain we will push it into an account for you at our registrar, NameBright.com, we will then send you an email with your NameBright username and password. In most cases access to the domain will be available within one to two hours of purchase, however access to domains purchased after business hours will be available within the next business day.

Nothing else is included with the purchase of the domain name. Our registrar NameBright.com does offer email packages for a yearly fee, however you will need to find hosting and web design services on your own.

Yes we offer payment plans for up to 12 months. See details.

If you wish the domain ownership information to be private, add WhoIs Privacy Protection to your domain. This hides your personal information from the general public.

 

To add privacy protection to your domain, do so within your registrar account. NameBright offers WhoIs Privacy Protection for free for the first year, and then for a small fee for subsequent years.

 

Whois information is not updated immediately. It typically takes several hours for Whois data to update, and different registrars are faster than others. Usually your Whois information will be fully updated within two days.

It's easy to think a domain name and a website are the same. While they are related, they are very different things.

 

• A domain name is like the address of your home. It just tells people where to go to find you.
• Websites are the code and content that you provide.
• A web host is a service that provides technology, allowing your website to be seen on the Internet.

Other domains you might like

5Aim.com$1,495
See more...

Läs om vår organisation - FULLMÄKTIGE

Urban Lendahl

Fullmäktiges ordförande Urban Lendahl (f. 1957) är professor i genetik vid Karolinska Institutet. Han studerar hur intracellulära signalvägar påverkar celldifferentiering, både under normal utveckling och vid olika sjukdomstillstånd. Lendahl var tidigare sekreterare i Karolinska institutets Nobelförsamling och ordförande för bedömningskommitten vid Human Frontiers Science Program. Han är sedan 1997 chefsredaktör för den vetenskapliga tidskriften Experimental Cell Research.

 

 

Bo Angelin

Bo Angelin (f. 1949) är professor i klinisk metobolisk forskning vid Karolinska och tidigare prefekt vid Institutionen för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han studerar mekanismer för kolesterolmetabolism och hur insikter i dessa processer kan användas för att utveckla nya diagnoser och behandlingsformer. Angelin är medlem i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet samt i Kungliga Vetenskapsakademien. Han samarbetar forskningsmässigt med flera läkemedelsföretag och var styrelseledamot i AstraZeneca PLC 2007-2010.

 

 

Anna Blom

Anna Blom (f. 1969) är professor i medicinsk proteinkemi vid Lunds universitet. Hennes forskning är fokuserad på komplementsystemet, en viktig del av den medfödda immunsystemet. Komplementsystemet har betydelse för infektioner samt sjukdomar som cancer, reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus, hemolytiskt uremiskt syndrom och åldersrelaterad makuladegeneration. Anna Blom är också sedan 2016 ordförande för Ämnesrådet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.

 

 

Christer Betsholtz

Ledamoten Christer Betsholtz (f. 1959) är professor i vaskulär biologi vid Karolinska institutet och tumörbiologi vid Uppsala universitet. Han har långvarig erfarenhet av vetenskapligt utvärderingsarbete inom bl.a. Europeiska vetenskapsrådet (ERC), och Cancerfonden. Han är ledamot av European molecular biology organization (EMBO), Academia Europea, Kungliga Vetenskapsakademien, och Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

 

 

Staffan Bohman

Staffan Bohman, (f. 1949), är en svensk företagsledare och näringslivsperson. Bohman har varit verkställande direktör i bolag som Gränges, Sapa AB och DeLaval och är styrelseordförande för Electrolux, samt styrelseledamot i Atlas Copco.

 

 

 

Bjorn_Borjesson_web_01

Björn Börjesson

Björn Börjesson Jur. kand. (f. 1951). Invald i AP3s styrelse 2011 och styrelseuppdrag som vice ordf. i Swedfund International. Tidigare uppdrag som vice verkställande direktör i Svenska Handelsbanken AB.

 

 

 

Lars Engwall

Styrelsens ordförande Lars Engwall (f. 1942) är professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Han har erfarenhet av arbete inom HSFR, Riksbankens Jubileumsfond och ett antal privata forskningsstiftelser. Han är ledamot av ett flertal akademier och lärda sällskap, däribland Vetenskapsakademien, Vitterhetsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien. Lars Engwall har varit styrelseledamot sedan år 2000 och ordförande sedan 2008.

 

 

Jörgen Nordenström

Jörgen Nordenström är professor i kirurgi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Hans forskningsintresse ligger främst inom kirurgi, endokrinologi och metabolism. Ledamot av SBU:s vetenskapliga råd och har skrivit en lärobok – Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår (Karolinska Institutet University Press).

 

 

Charlotte Sandart

Charlotte Sandart (f. 1955) är ledamot av styrelsen sedan 2011. Hon är jur. kand. och hade egen advokatbyrå 1999-2005. Därefter var hon 2005-2007 anställd vid Kammarkollegiet. Under åren 2007-2011 var hon chefjurist vid Kaupthing Bank Sverige, sedermera Ålandsbanken. Hon har därefter varit anställd vid Finansinspektionen.

 

 

Karin Sidén

Karin Sidén (f. 1961) är docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet och verksam som överintendent och museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde. Sidén arbetade tidigare som förste intendent och forskningschef vid Nationalmuseum. Hon är ledamot av Vitterhetsakademien samt ingår i ett flertal styrelser på konst- och kulturområdet.

 

 

Björn Sprängare

Styrelsens vice ordförande Björn Sprängare (f. 1940) är civiljägmästare och skog. dr. Han var koncernchef i Mo & Domsjö AB 1981-1985 och i Trygg-Hansa 1986-1994. Under åren 1996-2004 var han ståthållare vid Hovstaterna samt ordförande i LKAB 1997-2011 och stiftelsen Stockholms Konserthus 1998 -2010. Han är sedan 2001 ordförande i SJR, sedan 2005 i stiftelsen Skogssällskapet, sedan 2010 i Martinson Group 2010 och Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Björn Sprängare är styrelseledamot i Åke Wibergs stiftelse sedan 2010.