HugeDomains.com
Captcha security check

geturnet.com is for sale

Please prove you're not a robot

View Price

FAQ

FAQ Ansökan

När är slutdatum för ansökningarna?


15 september

Hur stora anslag kan sökas?


Medicin < 300tkr
Hum/sam < 100 tkr
Barn och ungdom < 50 tkr

När får man besked om sin ansökan?


Under december.

Vad händer om jag förlorar mitt diarienummer?


Kansliet kan ta fram ert diarienummer.

Vad händer om jag råkar skicka i väg en ofärdig ansökan istället för att spara den?


Tyvärr kan vi inte gå in och ändra status på redan skickad ansökan.

Kan jag bifoga bilagor och intyg i ansökan?


Nej, det går inte. bilagor får skickas till kansliet alt. scannas in och mailas.

Går det att klistra in bilder i ansökan?


Nej, det går tyvärr inte.

Vad innebär det att belopp ska vara numeriska?


Det innebär att man i ansökan inte ska infoga belopp med mellanslag, komman, eller text.

Vad innebär 8000 tecken?


Det är c:a 3st A4-sidor.

Kan man söka för flera år i rad?


Nej, man kan söka för samma projekt under högst 3 år men varje år ska man inkommamed ny ansökan.

FAQ Rekvisition

Hur rekvirerar man beviljade anslag?


På hemsidan finns rekvisitionsblanketter som ska användas.

FAQ Redovisning

När och hur ska anslagen redovisas?


Anslagen redovisas inom 6 mån- 2 år efter rekvisition. Man bör inkommamed redovisning innan ny ansökan skickas in.

Finns det blanketter för redovisning på hemsidan?


Nej.