HugeDomains.com
Captcha security check

geturnet.com is for sale

Please prove you're not a robot

View Price

Läs om anslagen till - Barn och Ungdom

Stiftelsen ger i enlighet med sina stadgar stöd till vård och utbildning av barn och ungdom. Komplett ansökan, som insändes genom stiftelsens elektroniska system (se nedan!), skall ha inkommit senast den 15 september. Till ansökan bifogas en utförlig motivering till det belopp ansökan avser Som exempel på projekt vilka kan aktualiseras för anslag finns hjälpverksamhet och annan handikappverksamhet för barn och ungdom samt olika former av utbildningsaktiviteter. Stiftelsen ger ej ekonomiskt stöd till privatpersoner. Det ska framgå av ansökan om anslag sökts från andra källor samt om ansökan om anslag tidigare sökts hos Åke Wibergs stiftelse. Om anslag tidigare beviljats ska användningen av dessa medel redovisas. Ofullständiga ansökningar kan inte påräkna behandling.

Ansökan skall ha inkommit senast den 15 september. TILL ANSÖKNINGSSYSTEMET

För att revidera redan gjorda ansökningar, logga in med diarienummer och email-adress. TILL ANSÖKNINGSSYSTEMET