HugeDomains.com
Captcha security check

geturnet.com is for sale

Please prove you're not a robot

View Price

Läs om anslagen till - Humaniora och Samhällsvetenskap

Komplett ansökan, som insändes genom stiftelsens elektroniska system (se nedan!), skall ha inkommit senast den 15 september.

Ansökan ska innehålla:

  • projektplan (max 8000 tecken)
  • CV för sökande (max 8000 tecken)
  • i förekommande fall bibliografi (max 8000 tecken) med sökandens identifikation av de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna
  • budgetplan som visar kostnader för projektet med fullständig angivelse av andra anslag samt dispositionen av eventuella tidigare anslag från Åke Wibergs stiftelse
  • för tryckningsbidrag namn på person som kommer att insända ett utlåtande per e-post direkt till stiftelsens kansli

Personligt forskningsstipendium kan utgå direkt till nydisputerad. Om ansökan gäller sådant stipendium ska det framgå av ansökan.

Stiftelsen finansierar som regel ej följande ändamål:

  • Studier under doktorsexamen
  • Avhandlingstryck utan fördyrande illustrationer el. dyl.
  • Deltagande i konferenser
  • Datorer och annan utrustning


Ofullständiga ansökningar kan inte påräkna behandling.

Ansökan skall ha inkommit senast den 15 september. TILL ANSÖKNINGSSYSTEMET

För att revidera redan gjorda ansökningar,logga in med diarienummer och email-adress. TILL ANSÖKNINGSSYSTEMET