geturnet.com is for sale | HugeDomains
geturnet.com Buy now $2,695 ▸ Buy now or, finance for $2,695
12 payments of $224.58 Details
▸ Start payment plan

geturnet.com

Buy now for: $2,695

Questions? Talk to a domain expert: 1-303-893-0552

geturnet.com is for sale

Buy now: $2,695 ▸ Buy now
or
12 payments of $224.58 ▸ Start Payment Plan

Make 12 monthly payments of $224.58 | Pay 0% interest | Start using the domain today. See details.

30-day money
back guarantee

Quick delivery of
the domain

Safe and secure
shopping

Questions? We can help: 1‑303‑893‑0552

Call us to learn how we can help you get more value from your domain

Turbocharge your Web site. Watch our video to learn how.

Since 2005, we've helped thousands of people get the perfect domain nameE
A
D
T
M
See more testimonials

FAQs

Yes, you can transfer your domain to any registrar or hosting company once you have purchased it. Since domain transfers are a manual process, it can take up to 5 days to transfer the domain.

 

Domains purchased with payment plans are not eligible to transfer until all payments have been made. Please remember that our 30-day money back guarantee is void once a domain has been transferred.

 

For transfer instructions to GoDaddy, please click here.

Once you purchase the domain we will push it into an account for you at our registrar, NameBright.com, we will then send you an email with your NameBright username and password. In most cases access to the domain will be available within one to two hours of purchase, however access to domains purchased after business hours will be available within the next business day.

Nothing else is included with the purchase of the domain name. Our registrar NameBright.com does offer email packages for a yearly fee, however you will need to find hosting and web design services on your own.

Yes we offer payment plans for up to 12 months. See details.

If you wish the domain ownership information to be private, add WhoIs Privacy Protection to your domain. This hides your personal information from the general public.

 

To add privacy protection to your domain, do so within your registrar account. NameBright offers WhoIs Privacy Protection for free for the first year, and then for a small fee for subsequent years.

 

Whois information is not updated immediately. It typically takes several hours for Whois data to update, and different registrars are faster than others. Usually your Whois information will be fully updated within two days.

It's easy to think a domain name and a website are the same. While they are related, they are very different things.

 

• A domain name is like the address of your home. It just tells people where to go to find you.
• Websites are the code and content that you provide.
• A web host is a service that provides technology, allowing your website to be seen on the Internet.

Other domains you might like

5Aim.com$1,495
See more...

Läs om anslagen till - Medicinsk forskning

ANSLAG TILL MEDICINSK FORSKNING

Åke Wibergs Stiftelse stödjer medicinsk forskning i Sverige genom att bevilja anslag till gruppledare som disputerat under de senaste åtta åren och som utvecklat en självständig forskningslinje. Stiftelsen stödjer projekt inom både basal och klinisk forskning. En viktig målgrupp är nya forskarassistenter (eller motsvarande tidsbegränsade karriärtjänster), som efter disputation och genomförd postdoktorsutbildning (gärna utomlands) nu etablerar en forskargrupp för att besvara en viktig medicinsk frågeställning. Anslag beviljas för att befrämja forskningsprojektet och beviljat anslag kan användas till drift, apparatur eller lön till medarbetare i forskargruppen. Anslag beviljas normalt i storleksordningen 200000-300000 SEK per år. Årligen beviljas också ett särskilt anslag, kallat Åke Wibergs Miljonanslag för Medicinsk Forskning, på 1 miljon SEK per år i 3 år (totalt 3 miljoner SEK) till den av årets ansökningar som blir högst rankad i den vetenskapliga bedömningen (ingen särskild ansökan krävs för detta anslag). En lista över tidigare mottagare av Åke Wibergs Miljonanslag för Medicinsk Forskning och de reguljära forskningsanslagen under åren 2013-2018 finns under TIDIGARE ANSLAGSMOTTAGARE.

För forskningsanslag inom medicin gäller övergripande:

 • att anslag ges under maximalt 3 år
 • att anslag framför allt beviljas till gruppledare som disputerat inom de senaste 8 åren (där upp till 4 års tid för föräldraledighet, militärtjänst, industriell forskning och AT eller annan klinisk tjänstgöring kan avräknas)
 • att ansökan innehåller:
  – projektplan (max 8000 tecken inkl mellanslag)
  – CV för sökande (max 5000 tecken inkl mellanslag)
  – publikationslista (där de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna särskilt markeras)
 • att budgetplanen ska redogöra för projektets kostnader samt innehålla en fullständig redogörelse för anslag som sökanden har beviljats från andra forskningsfinansiärer
 • att resultaten av sökandens eventuella tidigare anslag från Åke Wibergs Stiftelse redovisas. Anslag utbetalas till lärosätet. I samband med rekvisitionen krävs en bekräftelse att avdrag för gemensamma kostnader som belastar projektet (overhead) inte kommer att överstiga 12%. Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.
 • att forskare som redan har ett enskilt anslag på över 1 M SEK/år eller en total anslagsportfölj på över 3 M SEK/år, inte är berättigad att söka anslag från Åke Wibergs Stiftelse. Avsikten med denna begränsning är stiftelsens fokus på den tidiga fasen som självständig forskare, innan en forskare nått så långt att hen erhållit stora enskilda anslag från andra anslagsgivare.