GetUrNet.com is for sale | HugeDomains
GetUrNet.com Buy now:$2,695 ▸ Buy now or ▸ Start payment plan Only $224.58/mo. for 12 months See details
 • 30-day money back guarantee
 • Take immediate ownership
 • Safe and secure shopping

GetUrNet.com

This domain is for sale: $2,695

Buy now for $2,695 or pay $224.58 per month for 12 months

▸ Buy now
or

This domain is for sale: $2,695

▸ Buy now or ▸ Start payment plan Only $224.58/mo. for 12 month See details
Questions? Talk to a domain expert: 1‑303‑893‑0552
 • Enjoy zero percent financing
 • Quick delivery of the domain
 • Safe and secure shopping

Since 2005, we've helped thousands of people get the perfect domain name

J
C
Y
M
J
See more testimonials

Our promise to you

30-day money back guarantee

HugeDomains provides a 100% satisfaction guarantee on every domain name that we sell through our website. If you buy a domain and are unhappy with it, we will accept the return within 30 days and issue a full refund – no questions asked.

Quick delivery of the domain

In most cases access to the domain will be available within one to two hours of purchase, however access to domains purchased after business hours will be available within the next business day.

Safe and secure shopping

Your online safety and security is our top priority. We understand the importance of protecting your personal information.


We protect your information through SSL encryption technology, providing the safest, most secure shopping experience possible. Additionally, you may checkout with PayPal or Escrow.com.

Yes, you can transfer your domain to any registrar or hosting company once you have purchased it. Since domain transfers are a manual process, it can take up to 5 days to transfer the domain.

 

Domains purchased with payment plans are not eligible to transfer until all payments have been made. Please remember that our 30-day money back guarantee is void once a domain has been transferred.

 

For transfer instructions to GoDaddy, please click here.

Once you purchase the domain we will push it into an account for you at our registrar, NameBright.com, we will then send you an email with your NameBright username and password. In most cases access to the domain will be available within one to two hours of purchase, however access to domains purchased after business hours will be available within the next business day.

Nothing else is included with the purchase of the domain name. Our registrar NameBright.com does offer email packages for a yearly fee, however you will need to find hosting and web design services on your own.

Yes we offer payment plans for up to 12 months. See details.

If you wish the domain ownership information to be private, add WhoIs Privacy Protection to your domain. This hides your personal information from the general public.

 

To add privacy protection to your domain, do so within your registrar account. NameBright offers WhoIs Privacy Protection for free for the first year, and then for a small fee for subsequent years.

 

Whois information is not updated immediately. It typically takes several hours for Whois data to update, and different registrars are faster than others. Usually your Whois information will be fully updated within two days.

Your Web address means everything – watch our video see why

Your Web address means everything
watch our video see why

Other domains you might like

Quick stats

Domain length
8 characters
Keywords
Get, Ur, Net
Base domain
GetUrNet
TLD extension
.com
GetUrNet.com ▸ Buy now ▸ Start Payment Plan

Läs om anslagen till - Medicinsk forskning

ANSLAG TILL MEDICINSK FORSKNING

Åke Wibergs Stiftelse stödjer medicinsk forskning i Sverige genom att bevilja anslag till gruppledare som disputerat under de senaste åtta åren och som utvecklat en självständig forskningslinje. Stiftelsen stödjer projekt inom både basal och klinisk forskning. En viktig målgrupp är nya forskarassistenter (eller motsvarande tidsbegränsade karriärtjänster), som efter disputation och genomförd postdoktorsutbildning (gärna utomlands) nu etablerar en forskargrupp för att besvara en viktig medicinsk frågeställning. Anslag beviljas för att befrämja forskningsprojektet och beviljat anslag kan användas till drift, apparatur eller lön till medarbetare i forskargruppen. Anslag beviljas normalt i storleksordningen 200000-300000 SEK per år. Årligen beviljas också ett särskilt anslag, kallat Åke Wibergs Miljonanslag för Medicinsk Forskning, på 1 miljon SEK per år i 3 år (totalt 3 miljoner SEK) till den av årets ansökningar som blir högst rankad i den vetenskapliga bedömningen (ingen särskild ansökan krävs för detta anslag). En lista över tidigare mottagare av Åke Wibergs Miljonanslag för Medicinsk Forskning och de reguljära forskningsanslagen under åren 2013-2018 finns under TIDIGARE ANSLAGSMOTTAGARE.

För forskningsanslag inom medicin gäller övergripande:

 • att anslag ges under maximalt 3 år
 • att anslag framför allt beviljas till gruppledare som disputerat inom de senaste 8 åren (där upp till 4 års tid för föräldraledighet, militärtjänst, industriell forskning och AT eller annan klinisk tjänstgöring kan avräknas)
 • att ansökan innehåller:
  – projektplan (max 8000 tecken inkl mellanslag)
  – CV för sökande (max 5000 tecken inkl mellanslag)
  – publikationslista (där de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna särskilt markeras)
 • att budgetplanen ska redogöra för projektets kostnader samt innehålla en fullständig redogörelse för anslag som sökanden har beviljats från andra forskningsfinansiärer
 • att resultaten av sökandens eventuella tidigare anslag från Åke Wibergs Stiftelse redovisas. Anslag utbetalas till lärosätet. I samband med rekvisitionen krävs en bekräftelse att avdrag för gemensamma kostnader som belastar projektet (overhead) inte kommer att överstiga 18%. Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.
 • att forskare som redan har ett enskilt anslag på över 1 M SEK/år eller en total anslagsportfölj på över 3 M SEK/år vid tidpunkten för en förstagångansökan, inte är berättigad att söka anslag från Åke Wibergs Stiftelse (denna begränsning gäller inte för en ansökan om förnyat anslag för år 2 eller 3 efter tidigare beviljat anslag). Avsikten med denna begränsning är stiftelsens fokus på den tidiga fasen som självständig forskare, innan en forskare nått så långt att hen erhållit stora enskilda anslag från andra anslagsgivare.