HugeDomains.com
Captcha security check

geturnet.com is for sale

Please prove you're not a robot

View Price

När är slutdatum för ansökningarna? 15 september
Hur stora anslag kan sökas? Medicin > 300 tkr
Hum/sam > 100 tkr Barn och ungdom > 50 tkr
När får man besked om sin ansökan Under december.
Vad händer om jag förlorar mitt Kansliet kan ta fram ert diarienummer.
diarienummer?
Vad händer om jag råkar skicka i väg en
ofärdig ansökan istället för att spara den? Tyvärr kan vi inte gå in och ändra status på
redan skickad ansökan.
Kan jag bifoga bilagor och intyg i ansökan? Nej, det går inte. bilagor får skickas till kansliet alt. scannas in och mailas.
Går det att klistra in bilder i ansökan? Nej, det går tyvärr inte.
Vad innebär det att belopp ska vara numeriska? Det innebär att man i ansökan inte ska infoga belopp med mellanslag, komman,
eller text.
Vad innebär 8000 tecken? Det är c:a 3st A4-sidor.
Kan man söka för flera år i rad? Nej, man kan söka för samma projekt under högst 3 år men varje år ska man inkomma med ny ansökan.