200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Ansökningar till Humaniora/samhällsvetenskap 2015

Beviljade anslag inom Humaniora 2015

Ansökningar till Humaniora/samhällsvetenskap 2014

Beviljade anslag inom Humaniora 2014

Ansökningar till Humaniora/samhällsvetenskap 2013

Beviljade anslag inom Humaniora 2013

Ansökningar till Humaniora/samhällsvetenskap 2012

Efternamn

Förnamn

Ort

Projekttitel

Agell Fredrik Stockholm The Birth of Philosophy out of the Spirit of Rhetoric. On Nietzsche’s Reappraisal of the Sophists and Hostile View towards Plato and Socrates
Ahlbom Lars Årsta Utgivande av bok om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc
Andersson Kerstin B Uppsala Kolkata Intellectuals, transnationalism and Digital Diasporas
Andersson Kent Göteborg I skuggan av Rom
Andersson Magnus Uppsala Göteborgs del i det tidiga kreditsystemet under förindustriell tid
Andersson Kerstin Stockholm The Value of Nature and Sustainable Development. An Analysis of Ethical Conceptions in Environmental Organizations.
Andersson Christer Henån Ås kloster
Arketeg Åsa Huddinge Öppningens poetik: kunskap, diskurs och performativitet
Aronsson Mattias Falun Interkulturalitet i Faïza Guènes författarskap
Astrid Lindgren Sällskapet Vimmerby Livets mening och andra texter av Astrid Lindgren
Back Danielsson Ing-Marie Stockholm Storlekars betydelser. Om manipulationer i det lilla och det stora under yngre järnålder i Sverige
Barnekow Sten Lund En japansk zenmästares första besök i Sverige
Behrns Ingrid Göteborg Afasi och skrivförmåga, analys av syntax
Björnsson Anders Kista När musiken byter århundrade
Blomstrand Christer Robert Stockholm Svenska relationer med södra Afrika uncder 1800-talet
Bodin Helena Stockholm Utgivning av Byzantine Gardens and Beyond
Carlstedt Anna Stockholm Poetens roll som profet i det tidigmoderna Europa: ett kosmopolitiskt perspektiv.
Christensson Jakob Stockholm Bengt Bergius Tal om läckerheter. Ansökan om bidrag till nytryck.
Cinthio Hampus Lund Tryckningsbidrag till Katalog, Äldre kyrklig konst i LUHM
Dahlbäck Göran Täby Från barnhusbarn i Uddevalla till överlärare i Sandviken. Fredrik Viktor Samuelsson berättar om sitt liv som pedagog,
Druker Elina Stockholm Eva Billow – Illustratör och bilderbokskonstnär
Edlund Lena Uppsala Berättande som en väg genom erfarenheterna – svenska soldaters krigsupplevelser
Eklöf Motzi Kalmar Homeopatin, medicinen och vetenskapen
Elgán Elisabeth Stockholm Publikationsstöd till bok om svensk feminism
Elmqvist Söderlund Inga Oxford, England Astronomiska instrument i biblioteket ca 1700
Englund Axel Stockholm German Modernist Poetry and the Idea of Music
Eriksson Bo Vallentuna De egensinniga — Berättelsen om Sturarna
Essén Anna Ekerö Går det att mäta om en vårdkedja är välkoordinerad? Ett samarabete mellan Stockholms Universitet, Karolinska Institutet, Stanford School of Medicine & Scancor.
Evertsson Jakob Enköping Från generalist till specialist
Fahlander Fredrik Stockholm Den tredje dimensionen. Fotogrammetri som redskap för analys av bronsålderns hällristningar
Fahlén Marie Göteborg Biblisk tematik i svenska skolplanscher 1820-1940
Ferm Olle Stockholm Maktens former och uttryck, det medeltida Italien
Fjelkestam Kristina Linköping Kvinnorna gör mannen
Forsell Håkan Örebro Självförverkligandets marknad: Modernitet, media och kunskapsmiljö i svensk distans- och korrespondensundervisning, ca 1920-1975
Garberding Petra Huddinge Vetenskap mellan diktatur och demokrati: Svensk och tysk folklivsforskning i skuggan av nazismen och kalla kriget
Gram Magdalena Stockholm Holländska mästarteckningar – vetenskaplig katalog
Grant Gunnar Stockholm Bok om Kärrbo socken
Gunneriusson Wistman Christina Östersund Museiskapanden på det svenska konstfältet, Fortsättning
Haag Ingemar Stockholm Rousseau – den vandrande och skamlösa kroppen
Hadenius Patrik Stockholm Utgivning av Forskning & Framsteg under 2013
Hedberg Andreas Uppsala rum för framtiden. Visioner och berättande om den ideale medborgaren hos tre svenska hembygdsförfattare 1900–1916
Höglund Mats Stockholm Kartor över förbjudna orter
Ingvarsson-Sundström Anne Uppsala Arbetsskador och tungmetallförgiftningar i 1500-1600-talets Sverige med utgångspunkt från befolkningen i Sala gruvby
Inose Hiroko Falun “Reimporting” of Culture and Language: the Case of Japanese Literary Translation
Jörngården Anna Stockholm Setting Foot: The Aesthetics of Walking
Kaikkonen Marja Stockholm Folket i bild: Om den kinesiska affischkonsten under Maos dagar
Karlsmo Emilie Uppsala Antologi: Det kyrkliga kulturarvet som konstvetenskapligt forskningsfält och undervisningsområde
Kazen Thomas Bromma Apokalyptik och eskatologi i Jesustraditionen
Kjellgren Anette Karlstad Internetdroger – ungdomars bruk av SPICE syntetisk cannabis
Klackenberg Henrik Stockholm Fritz von Dardels teckningar
Kristoffersson Sara Stockholm Ikea. Design of Sweden?
Kubai Anne Uppsala We killed them: Perpetrators Give Account of Rwanda Genocide
Lagerqvist Maja Stockholm Kulturarv i kristider: budgetnedskärningar, prioriteringar och lokala konsekvenser (eng. Heritage in times of crisis: cut-backs, prioritization and local consequences)
Landgren Per Oxford, England Det aristoteliska historiebegreppet och de förmoderna vetenskapernas struktur
Larsson Lars Salzburg Slow archaeology. En studie i stagnation?
Larsson Kristian Lund Elfriede Jelinek mellan fälten
le Grand Elias Stockholm Class Culture, Stigma and Place Identity: An Historical Approach
Lenemark Christian Göteborg Sjukdom som självframställning. Samtida autopatologier i litteraturen och på internet
Linde Fabian Uppsala Euroasiatiska unionen och skapandet av en rysk civilisationsidentitet
Lindgren Charlotte Falun The Cat and the Old Man’s Year: From the Swedish Book Shelf to the European Movie Screen
Lindhé Cecilia Umeå Abraham Sahlstedts Sinnebildskonsten. Emblematik och estetik år 1758
Mälhammar Åsa Jonstorp C.J.L. Almqvists ”Murnis” som äktromantisk idyll.
Möller Daniel Lund Rolldiktningens poetik och sammanhang: Olof von Dalins tillfällesdiktning
Nicklasson Påvel Landskrona Den stora resan
Nordenfors Ola Uppsala Gunnar de Frumerie
Nordenstam Anna Göteborg Visiting Scholar vid Cambridge
Nordin Erik Gävle Linnedräll – prydnad på bondens bord. Från folklig tradition och kvinnligt skapande till modern textildesign
Nyberg Gudrun Göteborg Naturforskaren Bengt Andersson Euphrasén 1755-1796, en biografi
Nycander Svante Sigtuna Översättning till engelska av Liberalismens idéhistoria
Olsson Anders Stockholm Languages of Exile
Pirholt Mattias Uppsala Practicing Aesthetics. Studies in Goethe’s Theory of Art (resa till Columbia University)
Rodéhn Cecilia Uppsala En bortglömd historia: Museipedagogikens didaktiska utveckling 1900-2012
Rodén Marie-Louise Kristianstad Tryckningsbidrag: Mästersångaren från Västerås. Set Svanholm-en europeisk kulturpersonlighet. Atlantis 2014
Rundkvist Martin Saltsjöbaden I landskapet och mellan världarna. Bronsålderns offerplatser i Mälar/Hjälmarområdet.
Rundquist Angela Djursholm Fritz von Dardel 1817–1901: han tecknade sin värld
Sandin Per Stockholm Bilder av Kristina
Sandin Per Stockholm När Sverige styrdes från Moldavien
Schallin Ann-Louise Athen Mideas Östport – fynden berättar
Sjöholm Skrubbe Jessica Stockholm Collaborations. Herwarth and Nell Walden’s Sturm
Snickars Pelle Stockholm Kulturarvet som data
Solling Daniel Uppsala Genitivattributet i medellågtyskan
Sundberg Björn Uppsala Tragedikonsten i Aten
Svenungsson Jayne Stockholm Jewish Thought, Utopia and Revolution
Vamling Karina Malmö The Sochi Predicament: Contexts, Characteristics and Challenges of the Olympic Winter Games in 2014 (Tryckningsbidrag)
Wegerman Leif Stockholm Vem äger arbetsutbudet? Statliga myndigheters ingripanden i arbetskonflikter 1899-1938.
Wengelin Åsa Göteborg Skriva själv eller diktera – vilket är bäst?
Westerberg Sten Stockholm Clas Rålamb – maktspelare i storhetstidens Sverige
Wiell Karolina Uppsala Swimming in OS 1912 – a female blue collar sport?
Winroth Karin Huddinge Entreprenörskap och varumärken
von Hackwitz Kim Uppsala The Late Pitted Ware in Eastern Central Sweden – Landscapes and Lifestyles
von Schwerin Alexandra Eslöv Kvinnomakt! 500 år på Skarhult slott
Zetterholm Elisabeth Växjö Karener lär svenska som andraspråk

Ansökningar till Humaniora/samhällsvetenskap 2011

Efternamn

Förnamn

Ort

Projekttitel

Ahlberg Elisabeth Stockholm De Svenska Historiedagarna
Ahlbom Lars Årsta Utgivande av “Minnesbilder av Sven Delblanc III”
Aili Hans Stockholm Publicering av Ichthyologia av Peter Artedi i svensk översättning.
Aldman Lili-Annè Uppsala Svensk marknadsföring 1600–1700
Andersson Torbjörn Malmö “Spela fotboll bondjävlar! En studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början”, del 2
Andree Alexander Toronto, Ontario, Canada Sermones: Academic Preaching from the University of Leipzig in the Late Middle Ages
Back Danielsson Ing-Marie Stockholm Mening i miniatyr. En analys av den yngre järnålders bruk av miniatyrföremål i Sverige
Barnekow Sten Lund En japansk zenmästares första besök i Sverige 2008
Bengtsson Melin Pia Stockholm Olle Hjortzberg som kyrkomålare. Modernism på traditionell grund.
Bergström Liselotte Sundbyberg Husen i Birkas Garnison – närmare studium och jämförelser
Björklund Fredrik Lund Lekmäns uppfattningar om moralbegreppet
Bodin Helena Stockholm Bysantinismens betydelser. En kultursemiotisk studie av begreppets funktioner. (Artikel.)
Bursell Barbro Häggeby William Grey och Brita Tott. En berättelse om krig och kärlek i stormaktstidens Sverige
Callergård Robert Stockholm Lag och mental akt i David Humes och Thomas Reids modeller för medvetandet.
Carlstedt Anna Stockholm Renässanspoetens roll som profet
Cederlund Johan Mora Rembrandtgrafik på Zornmuseet
Dahlbäck Göran Täby Brev från Michael Gyldenstolpe Wexionius
Donovan Stephen UPPSALA Joseph Conrad in America
Eriksson Thomas Lund Dekorerade kärl och etnicitet i Sverige 300-600 AD
Essén Anna Stockholm Exploring the promise and perils of quantification in chronic care
Evertsson Jakob Enköping Från generalist till specialist – framväxten av en ny biskopsroll i Sverige under 1800-talet
Fallgren Jan-Henrik Uppsala Det öländska kulturarvet
Fjelkestam Kristina Linköping Ta tanke. Feminism, materialism och historiseringens praktik
Flodin Camilla Uppsala Art and Nature in Early German Romanticism and Schelling
Forsell Håkan Örebro Storstadspedagogiken: Kunskapsmiljö och urbanisering i Europa 1900-1930.
Furuhagen Björn Uppsla Den svenska polisutbildningens historia (vers 2 tidigare dnr 766606389 felaktig ansökan)
Gräslund Bo Uppsala Elisabeth Hermodssons konst
Gunneriusson Wistman Christina Östersund Museiskapanden på det svenska konstfältet kring 1900-talets mitt
Heggestad Eva Uppsala Från kärnfamilj till queerfamilj. Synen på familjen i den svenska barnboken från ca 1900 fram till idag
Hinnfors Jonas Göteborg Partier och invandringspolitik
Holgersson Ulrika Lund Genushistoriens utmaningar
Hållén Elinor Uppsala En undersökning av Freuds karaktärisering av medvetandegörande som artikulation
Hällgren Anna-Maria Stockholm Skådandets politik: Sociala problem i det sena 1800-talets populärkultur
Ingvarsson Jonas Växjö Marshall McLuhan: en kritisk monografi
Isacson Maths Uppsala KultEko – Kultur och ekonomi – ansökan om fortsättningsanslag: år 2
Jonsson Carla Stockholm Interkulturell pedagogik och Interkulturellt lärande i språkundervisning
josephson olle Stockholm Tryckning av David Anthins bok Evert Taubes värld
Karlsson Lars Stockholm Labraunda-utgrävningarna 2012. Bearbetning och publicering
Karlsson Per-Arne Uppsala Anordnande av sjätte årliga konferensen inom det nationella nätverket för historiedidaktisk forskning, Stockholms universitet, 7-8 maj 2012
Kaute Brigitte Uppsala The relationship between literature and programmatic thought in Weimar Classicism
Kinman Staffan Kimstad Vapenhistorisk inventering av Sveriges kyrkor
Kjellgren Anette Karlstad Internetdroger – ett musklick bort. Kartering av tillgänglighet, utbud och diskussioner.
Kjellström Anna Stockholm Diet och ursprung: analyser av stabila isotoper hos besättningen från Kronan
Knutsson Helena Uppsala Teknologiska analyser av tidigmesolitiska komponenter i norrländska fyndmaterial III
Larsson Lars Lund Brännoffer under bondestenåldern
Lennqvist Jörgen Örebro Vattnets välde – riskbedömning och översvämningshistoria: en kartläggande förstudie
Linnarsson Magnus Stockholm KRIG PÅ ENTREPRENAD: Den svenska arméns värvade trupper under 1600-talet
Lundquist Wanneberg Pia Stockholm 200 år av kroppsbildning: Gymnastiska centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan 1813–2013
Matsson Olle Uppsala Gifter och giftmord i skönlitteratur
Molander Beyer Marianne Göteborg Trois amis suédois à la cour de Marie-Antoinette
Nilsson Pia Linköping Stormaktstidens kartor och allmogens köksväxter
Niskanen Kirsti Stockholm Från könsroller till genus – kvinnors liv och arbete på 2000-talet
Nyberg Kenneth Göteborg A global history of Linnaean Science 1750–1820: An international workshop
Nycander Svante Sigtuna Liberalismens idéhistoria
Ohlsson Claes Göteborg Från sparpropaganda till säljtips på börsen. Den svenska finansreklamens historia
Oscarsson Ingemar Lund Minnen från en resa i länderna i norr år 1663
Petersson Margareta Växjö Pär Lagervist i bild
Petersson Olof Stockholm Herbert Tingsten som forskare
Pirholt Mattias Uppsala Nationell forskningskonferens 2012
Qvarnström Olle Lund Den indiska receptionen av perso-arabiska kunskapstraditioner och jainismens roll som kulturförmedlare
Rangström Lena Stockholm I offentlighetens ljus. Kungliga födslar och dop
Rimm Anna-Maria Uppsala Internationell bokförmedling och den svenska bokmarknaden ca 1720-1820
Rottenberg Debora Solna Narrativ om terrorn: De försvunnas barn i den nutida argentinska romanen
Schallin Ann-Louise Athen Mideas Östport – fynden berättar
strömholm stig Uppsala Pascals brev
Tengroth Ulväng Marie Uppsala Klädekonomi och klädkultur
Tornehave Marie Stockholm Sigvard Bernadotte silverdesigner
Warkander Philip Stockholm Queer Styles
Wegerman Leif Stockholm Statliga myndigheters praktiker vid arbetskonflikter 1900 – 1950
White Jonathan Falun En reducerad engelska för internet: Ett ekonomiskt språk i synkron textchat
von Schwerin Otto Stockholm Adliga vapensköldar i Sverige
Yttergren leif Stockholm Stockholmsolympiaden 1912: tävlingarna, människorna, staden.
Ågren Henrik Uppsala Erik den helige – landsfader eller beläte. Synen på inhemska helgon i svensk historieskrivning under 1600 och 1700-talen
Åhlberg Lars-Olof Uppsala Tysk konstfilosofi
Åkerlund Andreas Uppsala Gästforskning vid CEHE, UNR, Argentina
Åse Cecilia Stockholm Offernationalismen
Åström Patrik Långshyttan Bokmåleri – konstvetenskaplig termordbok (tryckbidrag)

Ansökningar till Humaniora/samhällsvetenskap 2010

Efternamn

Förnamn

Ort

Projekttitel

Andersson Kent Uppsala Guld – från vikingarna och deras förfäder
Andersson Pär-Yngve Örebro Att röja plats för tystnaden: Tage Aurell som prosakonstnär
Andersson Maj-Britt Roma Sebastiano del Piombo, Caravaggio, Bronzino. Queerperspektiv på tre målare och tre utställningar.
Andersson Carina Uppsala Svensk barnlitteratur i Schweiz – översättning och kulturmöte
Andreeff Alexander Göteborg Stones and People: Viking Age picture stones from the Island of Gotland
Aronson Torbjörn Uppsala Högkyrklighet och kyrkopolitik. Kretsen kring Svensk Luthersk Kyrkotidning 1875-1895.
Bardel Camilla Stockholm Eurosla 21
Bartning Inge Stockholm Bearbetning av den franska inlärarkorpusen InterFra
Bengtsson Staffan Stockholm Bildning och ande i ett tidigt samlingsverk av Goethe
Björk Maria Uppsala Elis Sandberg och THX: från gränslanden
Björnsson Gunnar Linköping Modelling the interpretation of conditional structures
Blomstrand Christer Robert Stockholm Svenskar i Namibia under 1800-talet och svenska segelfartyg i trafik på södra Afrika
Brink Lars Göteborg Raoul Wallenberg i Palestina och Sydafrika
Brudin Borg Fil. dr. Camilla Göteborg Den kvinnliga läsaren och Søren Kierkegaard
Danielson Jeanette Stockholm Rekonstruktion Magnus ladulås huvud
Elsässer Sophie Lund Att skapa en konsument – om praktiska saker och flärdfulla ting i pressen
Englund Axel Stockholm The Poetry of W.G. Sebald
Eriksdotter Gunhild Stockholm Magi i kolonialismens skugga. Svenska perspektiv på handel och bruk av föremål från den Nya världen
Ers Andrus Stockholm Civilisationernas kamp och historiens slut: Studier i neokonservatismens historiesyn och dess betydelse i amerikansk säkerhetspolitik från Reagan till Bush
Evertsson Jakob Enköping Från generalist till specialist – framväxten av en ny biskopsroll i Sverige under 1800-talet
Fjaestad Björn Stockholm Tidskriften Forskning & Framstet
Forslid Torbjörn Malmö Författaren on stage. Litterära celebriteter i Sverige
Fredriksson Martin Norrköping Globalization of Copyright and the International Ideology of Piracy: A Study of Pirate Parties in Sweden, Australia and the United States
Grönsöö Kulturhistoriska Stiftelse Enköping Leksaker och spel på Grönsöö
Haag Ingemar Västerås Sanningen och lögnen om jaget – självframställningens former
Hagberg Magnus Stockholm Kunglig Vintage
Hagströmer Denise Stockholm En nationell vision?: svenska ambassader från 1900-talets mitt till idag
Hansson Ulf R. Rom Eighteenth-Century Antiquarianism and Books on Ancient Gems: Stosch, Winckelmann, Mariette, and Lippert
Hartman Laura Stockholm Likvärdig skola
Hedberg Sten Uppsala Översättning av Marcus Porcius Catos De Agricultura och Marcus Terentius Varros Res Rusticaer
Hjeltman Lars Stockholm “Undergången vid Poltava”
Höglund Johan Kalmar Genus och rasbiologi i Richard Marshs dramatiska och romantiska texter
Isacson Maths Uppsala Det nationella seminariet Kultur & Ekonomi (KultEko)
Jonsson AnnKatrin Göteborg Forskningsresa – Rare Book and Manuscript Library, Yale University + Department of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library
Jülich Solveig Stockholm Forskning, reportage eller specialeffekter? Lennart Nilssons visuella hybridpraktiker
Karlsson Lars Ludvig Uppsala Kulturlandskapet i antikens Labraunda. Försvarstorn, gravar och kyrkor runt Zeushelgedomen, 2010-2012
Kihlman Erika Stockholm Sermones Beronis Magni
Kjellström Anna Stockholm Spår av våld? Att lösa en gammal gåta med modern forensisk teknik och tafonomiska principer
Knutsson Helena Uppsala Teknologiska analyser av tidigmesolitiska komponenter i norrländska fyndmaterial II
Landgren Per Oxford, UK En nyckel till den vetenskapliga revolutionen  (Personligt postdocstip)
Larsson Lars Lund Massbrännoffer i det tidiga jordbrukarsamhället
Larsson Annika Uppsala Klädd krigare. Skifte i skandinaviskt dräktskick kring år 1000. Tryckbidrag för engelsk utgåva.
Larsson Inger Stockholm Medeltida klostergrunder på Island – vegetation och flora, kultur- och reliktväxter, samtida växtnamn
Laursen Jimmy Stockholm Svensklärarföreningen
Leander Touati Anne-Marie Lund “Upplevelsen av Pompeji” Koncept till och underlag för en utställning
Lenemark Christian Göteborg Spara som… Författaren på nätet
Lewenhaupt Charlotta Stockholm Ripsa Textilier, den glömda kjolen
Lindberg Erik Uppsala Äganderätten till vägarna och ekonomisk tillväxt under den industriella revolutionen
Lindqvist Svante Stockholm Changes in the technological landscape
Malmström-Ehrling Anna-Karin Sandviken Tankens frihet och kraft – kvinnliga filosofer i 1800-talets Frankrike
Mejsholm Lotta Uppsala Under ytan – Stockbåtar och pålverk i det medeltida Östergötland – en marinarkeologisk fallstudie
Monikander Anne Bandhagen Ovala eldslagningsstenar. Fyndomständigheter och betydelse.
Myrdal Janken Uppsala Översättning av ”Spelets regler i vetenskapens hantverk”
Nilsen Anna Uppsala Att planera för 2000-talet: Fokus Uppsala
Nilsson Sten Åke Genarp Trädgårdarna i Kashmir och andra essäer
Nyberg Klas Uppsala Dolda innovationer under 1800-talet: spridning av resultaten till det internationella forskarsamhället
Olsson Ulf Stockholm Spoken Violence: Speech, Silence and Literature
Ottosson Anders Göteborg Mekanisk medicin och hälsovård. En av Sveriges största exporter genom tiderna.
Persson Magnus Malmö Myten om den goda litteraturen – och den onda
Pettersson Cecilia Göteborg Den läkande texten? Det biblioterapeutiska läsandets estetik.
Steinrud Marie Stockholm Ett litet tempel. Konsumtion, manifestation och materiell kultur hos de svenska brukspatronerna 1700-1850
Sundberg Björn Uppsala Strindbergs sena historiedramatik
Söderlind Ingrid Stockholm Orphanages for girls. Children, families and institutional life in Stockholm 1870-1920
Wallette Anna Lund Kulturhistoria i ett nytt samhälle. Samhällsdebatt och civilisationskritik i 1880-talets Sverige
Wilson Olle Uppsala Raffinerade rum – Bensinstationer och precisionskultur i Sverige 1926-1956
Wäsfelt Anders Uppsala Arrenden och äganderätt i ett historiskt perspektiv