200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Läs om vår organisation - FULLMÄKTIGE

Urban Lendahl

Fullmäktiges ordförande Urban Lendahl (f. 1957) är professor i genetik vid Karolinska Institutet. Han studerar hur intracellulära signalvägar påverkar celldifferentiering, både under normal utveckling och vid olika sjukdomstillstånd. Lendahl var tidigare sekreterare i Karolinska institutets Nobelförsamling och ordförande för bedömningskommitten vid Human Frontiers Science Program. Han är sedan 1997 chefsredaktör för den vetenskapliga tidskriften Experimental Cell Research.

 

 

Bo Angelin

Bo Angelin (f. 1949) är professor i klinisk metobolisk forskning vid Karolinska och tidigare prefekt vid Institutionen för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han studerar mekanismer för kolesterolmetabolism och hur insikter i dessa processer kan användas för att utveckla nya diagnoser och behandlingsformer. Angelin är medlem i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet samt i Kungliga Vetenskapsakademien. Han samarbetar forskningsmässigt med flera läkemedelsföretag och var styrelseledamot i AstraZeneca PLC 2007-2010.

 

 

Anna Blom

Anna Blom (f. 1969) är professor i medicinsk proteinkemi vid Lunds universitet. Hennes forskning är fokuserad på komplementsystemet, en viktig del av den medfödda immunsystemet. Komplementsystemet har betydelse för infektioner samt sjukdomar som cancer, reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus, hemolytiskt uremiskt syndrom och åldersrelaterad makuladegeneration. Anna Blom är också sedan 2016 ordförande för Ämnesrådet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.

 

 

Christer Betsholtz

Ledamoten Christer Betsholtz (f. 1959) är professor i vaskulär biologi vid Karolinska institutet och tumörbiologi vid Uppsala universitet. Han har långvarig erfarenhet av vetenskapligt utvärderingsarbete inom bl.a. Europeiska vetenskapsrådet (ERC), och Cancerfonden. Han är ledamot av European molecular biology organization (EMBO), Academia Europea, Kungliga Vetenskapsakademien, och Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

 

 

Bjorn_Borjesson_web_01

Björn Börjesson

Björn Börjesson Jur. kand. (f. 1951). Invald i AP3s styrelse 2011 och styrelseuppdrag som vice ordf. i Swedfund International. Tidigare uppdrag som vice verkställande direktör i Svenska Handelsbanken AB.

 

 

 

 

Lars Engwall

Styrelsens ordförande Lars Engwall (f. 1942) är professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Han har erfarenhet av arbete inom HSFR, Riksbankens Jubileumsfond och ett antal privata forskningsstiftelser. Han är ledamot av ett flertal akademier och lärda sällskap, däribland Vetenskapsakademien, Vitterhetsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien. Lars Engwall har varit styrelseledamot sedan år 2000 och ordförande sedan 2008.

 

 

Jörgen Nordenström

Jörgen Nordenström är professor i kirurgi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Hans forskningsintresse ligger främst inom kirurgi, endokrinologi och metabolism. Ledamot av SBU:s vetenskapliga råd och har skrivit en lärobok – Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår (Karolinska Institutet University Press).

 

 

Charlotte Sandart

Charlotte Sandart (f. 1955) är ledamot av styrelsen sedan 2011. Hon är jur. kand. och hade egen advokatbyrå 1999-2005. Därefter var hon 2005-2007 anställd vid Kammarkollegiet. Under åren 2007-2011 var hon chefjurist vid Kaupthing Bank Sverige, sedermera Ålandsbanken. Hon är nu anställd vid Finansinspektionen. Sedan 2006 är hon ledamot av styrelsen för Affärsverket Statens Järnvägar.

 

 

 

Karin Sidén

Karin Sidén (f. 1961) är docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet och verksam som överintendent och museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde. Sidén arbetade tidigare som förste intendent och forskningschef vid Nationalmuseum. Hon är ledamot av Vitterhetsakademien samt ingår i ett flertal styrelser på konst- och kulturområdet.

 

 

Björn Sprängare

Styrelsens vice ordförande Björn Sprängare (f. 1940) är civiljägmästare och skog. dr. Han var koncernchef i Mo & Domsjö AB 1981-1985 och i Trygg-Hansa 1986-1994. Under åren 1996-2004 var han ståthållare vid Hovstaterna samt ordförande i LKAB 1997-2011 och stiftelsen Stockholms Konserthus 1998 -2010. Han är sedan 2001 ordförande i SJR, sedan 2005 i stiftelsen Skogssällskapet, sedan 2010 i Martinson Group 2010 och Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Björn Sprängare är styrelseledamot i Åke Wibergs stiftelse sedan 2010.