200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Läs om anslagen till - Barn och Ungdom

Stiftelsen ger i enlighet med sina stadgar stöd till vård och utbildning av barn och ungdom. Komplett ansökan, som insändes genom stiftelsens elektroniska system (se nedan!), skall ha inkommit senast den 15 september. Till ansökan bifogas en utförlig motivering till det belopp ansökan avser Som exempel på projekt vilka kan aktualiseras för anslag finns hjälpverksamhet och annan handikappverksamhet för barn och ungdom samt olika former av utbildningsaktiviteter. Stiftelsen ger ej ekonomiskt stöd till privatpersoner. Det ska framgå av ansökan om anslag sökts från andra källor samt om ansökan om anslag tidigare sökts hos Åke Wibergs stiftelse. Om anslag tidigare beviljats ska användningen av dessa medel redovisas. Ofullständiga ansökningar kan inte påräkna behandling.

Ansökan skall ha inkommit senast den 15 september. TILL ANSÖKNINGSSYSTEMET

För att revidera redan gjorda ansökningar, logga in med diarienummer och email-adress. TILL ANSÖKNINGSSYSTEMET