200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Läs om anslagen till - Medicinsk forskning

ANSLAG TILL MEDICINSK FORSKNING

Åke Wibergs Stiftelse stödjer medicinsk forskning i Sverige genom att bevilja anslag till gruppledare som disputerat under de senaste åtta åren och som utvecklat en självständig forskningslinje. Stiftelsen stödjer projekt inom både basal och klinisk forskning. En viktig målgrupp är nya forskarassistenter (eller motsvarande tidsbegränsade karriärtjänster), som efter disputation och genomförd postdoktorsutbildning (gärna utomlands) nu etablerar en forskargrupp för att besvara en viktig medicinsk frågeställning. Anslag beviljas för att befrämja forskningsprojektet och beviljat anslag kan användas till drift, apparatur eller lön till medarbetare i forskargruppen. Anslag beviljas normalt i storleksordningen 200000-300000 SEK per år. Årligen beviljas också ett särskilt anslag, kallat Åke Wibergs Miljonanslag för Medicinsk Forskning, på 1 miljon SEK per år i 3 år (totalt 3 miljoner SEK) till den av årets ansökningar som blir högst rankad i den vetenskapliga bedömningen (ingen särskild ansökan krävs för detta anslag). En lista över tidigare mottagare av Åke Wibergs Miljonanslag för Medicinsk Forskning och de reguljära forskningsanslagen under åren 2013-2018 finns under TIDIGARE ANSLAGSMOTTAGARE.

För forskningsanslag inom medicin gäller övergripande:

 • att anslag ges under maximalt 3 år
 • att anslag framför allt beviljas till gruppledare som disputerat inom de senaste 8 åren (där upp till 4 års tid för föräldraledighet, militärtjänst och AT eller annan klinisk tjänstgöring kan avräknas)
 • att ansökan innehåller:
  – projektplan (max 8000 tecken inkl mellanslag)
  – CV för sökande (max 5000 tecken inkl mellanslag)
  – publikationslista (där de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna särskilt markeras)
 • att budgetplanen ska redogöra för projektets kostnader samt innehålla en fullständig redogörelse för anslag som sökanden har beviljats från andra forskningsfinansiärer
 • att resultaten av sökandens eventuella tidigare anslag från Åke Wibergs Stiftelse redovisas. Anslag utbetalas till lärosätet. I samband med rekvisitionen krävs en bekräftelse att avdrag för gemensamma kostnader som belastar projektet (overhead) inte kommer att överstiga 12%. Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.
 • att forskare som redan har anslag från European Research Council (starting or consolidator), Wallenberg Academy Fellow, SSF Framtidens Forskningsledare, Söderbergs Stiftelse, VR:s konsolideringsbidrag eller annat enskilt anslag på över 2 M SEK/år inte är berättigad att söka anslag från Åke Wibergs Stiftelse, då stiftelsens fokus ligger på den tidiga fasen som självständig forskare.