canada goose solde Doudoune Canada Goose parajumpers jacke parajumpers sale parajumpers damen canada goose pas cher

Läs om anslagen till - Medicinsk forskning

ANSLAG TILL MEDICINSK FORSKNING

Åke Wibergs Stiftelse stödjer medicinsk forskning i Sverige genom att bevilja anslag till gruppledare som disputerat under de senaste tio åren och som utvecklat en självständig forskningslinje. Stiftelsen stödjer projekt inom både basal och klinisk forskning. En viktig målgrupp är nya forskarassistenter (eller motsvarande tidsbegränsade karriärtjänster), som efter disputation och genomförd postdoktorsutbildning (gärna utomlands) nu etablerar en forskargrupp för att besvara en viktig medicinsk frågeställning. Anslag beviljas för att befrämja forskningsprojektet och beviljat anslag kan användas till drift, apparatur eller lön till medarbetare i forskargruppen. Anslag beviljas normalt i storleksordningen 100000-300000 SEK per år. Årligen beviljas också ett särskilt anslag, kallat Åke Wibergs Miljonanslag för Medicinsk Forskning, på 1 miljon SEK per år i 3 år (totalt 3 miljoner SEK) till den av årets ansökningar som blir högst rankad i den vetenskapliga bedömningen (ingen särskild ansökan krävs för detta anslag). En lista över tidigare mottagare av Åke Wibergs Miljonanslag för Medicinsk Forskning och de reguljära forskningsanslagen under åren 2010-2014 finns under (TIDIGARE ANSLAGSMOTTAGARE).

För forskningsanslag inom medicin gäller övergripande:

 • att anslag ges under maximalt 3 år
 • att anslag framför allt beviljas till gruppledare som disputerat inom de senaste 10 åren (där tid för föräldraledighet, militärtjänst och AT-tjänstgöring avräknas)
 • att ansökan innehåller:
  – projektplan (max 8000 tecken inkl mellanslag)
  – CV för sökande (max 5000 tecken inkl mellanslag)
  – publikationslista (där de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna särskilt markeras)
 • att budgetplanen ska redogöra för projektets kostnader samt innehålla en fullständig redogörelse för anslag som sökanden har beviljats från andra forskningsfinansiärer
 • att resultaten av sökandens eventuella tidigare anslag från Åke Wiberts Stiftelse redovisasAnslag utbetalas till lärosätet. I samband med rekvisitionen krävs en bekräftelse att avdrag för gemensamma kostnader som belastar projektet (overhead) inte kommer att överstiga 12%.Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.

  Ansökan skall ha inkommit senast den 15 september. TILL ANSÖKNINGSSYSTEMET

  För att revidera redan gjorda ansökningar logga in med diarienummer och email-adress. TILL ANSÖKNINGSSYSTEMET